Privatumas

UAB Saurida LT portale elektroninėje parduotuvėje pateikiamose formose lankytojų gali būti prašoma pateikti asmeninę informaciją (pavyzdžiui, nurodyti vardą, e. pašto adresą ir pan.). Lankytojo asmeniniai duomenys, jam sutikus, gali būti panaudoti UAB Saurida LT informacijos siuntimui arba kitai UAB Saurida LT portalo, forumo irelektroninės parduotuvės veiklai.

UAB Saurida LT nerenka ir neparduoda ar kitaip neperduoda lankytojų el. pašto adresų tretiesiems asmenims.

Duomenys apie UAB Saurida LT elektroninės parduotuvės lankytojus yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Pagal savo pasirašytus duomenų apsaugą apibrėžiančius susitarimus, UAB Saurida LT elektroninės parduotuvės darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos apie bendrovės klientus, įskaitant ir UAB Saurida LT svetainės lankytojus. Patalpa, kurioje laikomi surinkti duomenys, yra fiziškai apsaugota nuo bendrovėje nedirbančių asmenų prieigos.
UAB Saurida LT portalo lankytojų duomenis sauganti duomenų bazė yra apsaugota nuo neleistinos prieigos per kompiuterinius tinklus.